Aktualu

2016-04-14
Tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Tinkamai...
2016-04-04
Europos teritorinio bendradarbiavimo programa (Interreg Europe) tai politinio mokymosi programa, skirta skatinti Europos valdžios institucijų keitimąsi ir dalinimąsi gerąja patirtimi siekiant sustiprinti sanglaudos politikos veiksmingumą....
2016-01-10
Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa iki rugpjūčio 22 d. laukia projektų, kurie prisidėtų prie menininkų ir meno bei kultūros srities darbuotojų mobilumo didinimo....
2015-11-16
LR užsienio reikalų ministerija iki š.m. gruodžio 18 d. kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2016 metais. Siūlomos...
2015-11-05
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektų finansavimo 2016 metais konkursą ir kviečia projektų finansavimo 2013...

Apie mus

Nacionalinės plėtros institutas yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, apjungianti piliečių iniciatyvas, mokslininkų žinias ir verslininkų patirtį ieškant optimalių sprendimų kaip pagerinti viešąjį valdymą ir sustiprinti pilietinę visuomenę.

Esame organizacija, vykdanti mokslinius taikomuosius tyrimus bei analizes ir, atsižvelgiant į jas, siūlanti problemų sprendimus tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus subjektams. Nacionalinės plėtros instituto veiklą aiškiausiai apibūdintų visuotinai paplitęs terminas anglų kalba – think tank.

Vykdydami savo veiklą remiamės visuotinės demokratijos principais, Europos Bendrijos vertybėmis bei pagrindinėmis žmogaus teisėmis.

 

Pagrindinės mūsų veiklos kryptys:

Renginių kalendorius

Kontaktai

VšĮ Nacionalinės plėtros institutas

Į.k. 125449947

PVM kodas LT 100002621812

Naugarduko g. 41, 201-203 kab.

LT-03227 Vilnius

Tel./Faks. +370 5 2127782

El.p. npi@npi.lt

Narystė