Įgyvendinti projektai

VšĮ Nacionalinės plėtros institutas kartu su partneriu iš Lenkijos UNESCO Initiatives Centre įgyvendino jaunimo mainų projektą “Keep sparks in us!”. Projekto metu organizuojamuose jaunimo mainuose...
    Projekto „Baltarusijos visuomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ atsiradimą paskatino ypač aktuali, netgi pasaulinė problema – jaunimo nedarbas. 2010 metais nedarbo...
VšĮ Nacionalinės plėtros institutas buvo vienas iš partnerių tarptautiniame projekte „if the world was a village of 100 people…“ (liet. „Jeigu pasaulis būtų 100 žmonių...
VšĮ Nacionalinės plėtros institutas buvo vienas iš partnerių tarptautiniame projekte “Under the hood” (liet. “Po variklio gaubtu”), kurį įgyvendino Vokietijos organizacija “track2”. Įgyvendinant šį projektą,...
Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, kartu įsipareigojo padėti mažiau išsivysčiusioms šalims teikdama joms vystomojo bendradarbiavimo pagalbą. Siekiant, kad Lietuvos visuomenė palaikytų mūsų šalies vykdomą vystomojo...
Bendrasis projekto tikslas: prisidėti skatinant jaunimo socialinį verslumą ir kūrybiškumą Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione. Laukiami rezultatai: 1. Pakeltas jaunimo asmeninio ir socialinio verslumo lygis....
Projekto EVE tikslai yra: 1. Pasiūlyti inovatyvų produktą: pritaikyti ir perkelti geriausius ugdomojo vadovavimo metodikos elementus į profesinio rengimo sistemą. 2. Pasiūlyti inovatyvų sprendimą –...
VšĮ Nacionalinės plėtros institutas ir VšĮ Darnaus vystymo projektai bendradarbiaudami su partneriais iš Slovėnijos ir Didžiosios Britanijos (Šiaurės Airijos) įgyvendino tarptautinį jaunimo demokratiškumo projektą “Little...
Projekto „JaUnųjų VErslininkų kūrybiškumo ir iNovatyvumo ugdymo Erdvė“ trumpinys JUVENE lotynų kalba reiškia jaunimas. Ne paslaptis, jog šiandienos jaunimas yra būsimieji verslo kūrėjai. Tuo tarpu...
Lietuva, būdama Europos Sąjungos nare, yra šalis donorė, skirianti paramą mažiau išsivysčiusioms pasaulio šalims bei tiesiogiai prisideda prie Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo, bet patys Lietuvos...
VšĮ Nacionalinės plėtros institutas dalyvavo įgyvendinant Hub Riga ir Tehnologiju Attistibas Forums parengtą projektą „Verslo inkubatoriai, socialinių inovacijų inkubatoriai ir mokslų parkai – skirtingas požiūris...
Asociacija LITDEA (Lietuvos nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų tinklas) 2010 m. birželio 15 d. – 2010 m. lapkričio 15 d. įgyvendino projektą „Visuomenės švietimas vystomojo bendradarbiavimo...
Įgyvendinto paprojekčio tikslas – stiprinti 40-ies Lietuvos savivaldybių tarnautojų gebėjimus efektyviai formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką. Paprojekčiu spręsta problema. Savivaldybių administracijų tarnautojai, administruojantys jaunimui aktualias...
Paprojekčio tikslas – stiprinti 10-ies savivaldybių turizmo plėtros planavimo ir koordinavimo gebėjimus, suteikti jų darbuotojams žinių apie viešajam sektoriui aktualias turizmo paslaugų organizavimo naujoves. Lietuvos...
Paprojekčio tikslas – sustiprinti vietos valdžios gebėjimus, būtinus sėkmingam bei efektyviam bendradarbiavimui su vietos bendruomenėmis ir NVO. Probleminių savivaldybių seniūnams nepakanka žinių ir gebėjimų patraukti...
2008 m. Nacionalinės plėtros institutas atliko Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių apklausą dėl jaunimo verslumo skatinimo savivaldybėse. Apklausa parodė, kad savivaldybės vykdo nedaug priemonių verslumui...
Projekto tikslas – spręsti jaunimo pasyvaus pilietinio dalyvavimo problemą suteikiant jam motyvacijos ir įgūdžių, reikalingų įsitraukti į svarbiausius visuomenės gyvenimo procesus bei vykdyti pilietinę valdžios...
Projekto tikslas – skatinti 20 jaunų žmonių (vyresniųjų klasių moksleivių) iš 10 Lietuvos savivaldybių dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, išreikšti save bei aktyviai veikti savo bendruomenėse,...
Šio projekto idėja kilo dviem su jaunimu dirbančioms organizacijoms, siekiančioms, kad jaunimas, ypač turintis mažiau galimybių, įgautų įgūdžius, reikalingus aktyviai veikti – Nacionalinės plėtros institutui...
VšĮ Nacionalinės plėtros institutas buvo šio projekto, vykdomo NVO teisės instituto, partneris. Pagrindinis projekto tikslas – pasinaudojant kitų valstybių patirtimi įvertinti Lietuvos NVO teisinę bazę,...
Šio projekto tema – konfliktų prevencija ir sprendimas. Jaunieji lyderiai iš partnerių šalių – Armėnijos, Čekijos, Gruzijos, Lietuvos, Moldovos ir Rumunijos – dalyvavo mokymuose, kurių...
Europos Komisija ir Europos Sąjungai pirmininkaujančios Prancūzijos institucijos bei mokslininkai 2008 m. pakvietė jaunuosius Europos piliečius pateikti 20 rekomendacijų žinių visuomenės kūrimo Europoje klausimais. Šio...
Plėtojantis technologijoms greitai sensta žinios, netenka vertės seni gebėjimai ir įdirbis. Visuomenė, kuri nesugeba atnaujinti savo kompetencijos, lėtai reaguoja į aplinkos iššūkius, pradeda vis labiau...
Projektu siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunimo verslumo plėtrai vietos savivaldos lygmeniu. Tuo tikslu buvo išanalizuota šios politikos įgyvendinimo savivaldybėse situacija bei skatinamas jaunimo organizacijų bendradarbiavimas...
Projekto tikslas – didinti 35 jaunų žmonių tarpkultūrinį suvokimą, sukuriant erdvę dalytis mintimis apie įvairių šalių jaunimo siekius, svajones ir galimybes jas įgyvendinti. Tai daugiašalis...
Projekto idėja iniciatyvinės grupės nariams kilo vienos diskusijos metu kalbant apie verslą ir svarstant, kokiais būdais verslininkai tampa sėkmingi, kaip jie pradėjo verslą, kokios jų...
Moksleiviai dažnai yra neapsisprendę, ko siekia gyvenime, paklūsta visuomenėje susiformavusiems stereotipams, draugų nuomonei renkantis profesiją ir gyvenimo kelią. Be to, daugelis paauglių nori dirbti samdomą...
Projekto tikslas – suteikti regionuose dirbantiems konsultantams įgūdžių ir žinių, reikalingų dirbant su jaunimu. Buvo surengti dviejų dalių mokymų kursai, kurių metu konsultantai išmoko naujų...
Projekto tikslas – plėtoti jaunų moterų socialinę kompetenciją, prisidėsiančią prie sėkmingos integracijos į visuomenę ir darbo rinką, skatinti praktinį kompetencijų pritaikymą, efektyvinti lyčių lygių galimybių...
Pagrindinis projekto tikslas – inicijuoti socialinių paslaugų teikimo vietiniu lygiu decentralizavimą sukuriant paslaugų teikimo modelį ir išugdant projekto dalyvių sugebėjimus pirkti viešąsias paslaugas. Projekto rezultatai:...
Nacionalinės plėtros institutas buvo partneris įgyvendinant projektą. Projektu buvo siekiama sudaryti galimybę įvairių Europos Sąjungos šalių narių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurios domisi...
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms domėtis valstybės valdymo klausimais ir įgalinti juos aktyviai bei konstruktyviai daryti įtaką valdymo institucijų priimamus sprendimus. Projekte dalyvavo...
Projektu buvo sukurtas institucinis pagrindas jaunimo verslumui savivaldybėse plėtoti, remiantis užsienio gerąja patirtimi. Šis projektas Europos Komisijos buvo pripažintas ir pateikiamas kaip geroji patirtis kitiems...
Projekto tikslas – paskatinti demokratijos ir pilietinės visuomenės raidą Baltarusijoje gerinant nevyriausybinių organizacijų vadybą. Projektu siekiama stiprinti Baltarusijos nevyriausybines organizacijas, suteikiant joms žinių ir įgūdžių,...
Projektu siekiama aktualizuoti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą teikiant viešąsias paslaugas. Įgyvendinant projektą, buvo įvertinta Lietuvos viešųjų pirkimų administracinė ir teisinė aplinka, kuri aktuali vykdant valstybės paslaugų...
Šio projekto tikslas – sustiprinti Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų vadybinius gebėjimus ir kompetenciją. Projekte dalyvavo 14 komandų iš Baltarusijos organizacijų, kurios buvo mokomos nevyriausybinių organizacijų vadybos...
Projektu buvo siekiama aptarti įvertinti gerosios partnerių iš Švedijos patirties jaunimo verslumo srityje perkėlimo į Lietuvą galimybes. Įgyvendinant projektą buvo surengta parengiamoji kelionė susipažinti su...
Šio projekto pagrindinis tikslas – pristatyti Skandinavijos šalių patirtį skatinant jaunimo verslumą, aptarti jaunimo verslumo situaciją ir galimybes Lietuvoje, taip pat inicijuoti kokybinį šuolį plėtojant...
Projekto tikslas – su partneriais iš Gruzijos aptarti naujo projekto, nukreipto į jaunimo verslumo ir pilietiškumo ugdymą regionuose, idėją. Pasiekti rezultatai: 1. Surengtas partnerių susitikimas,...
Šia akcija buvo siekiama paskatinti Lietuvos piliečius balsuoti LR Prezidento rinkimuose 2004 m. Tam tikslui buvo išleistos viešinimo priemonės. Partneriai ir rėmėjai: Lietuvos jaunimo organizacijų...

Renginių kalendorius

Kontaktai

VšĮ Nacionalinės plėtros institutas

Į.k. 125449947

PVM kodas LT 100002621812

Naugarduko g. 41, 201-203 kab.

LT-03227 Vilnius

Tel./Faks. +370 5 2127782

El.p. npi@npi.lt

Narystė