“Jaunųjų verslininkų kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymo erdvė (JUVENE)”, 2009-2012

Projekto „JaUnųjų VErslininkų kūrybiškumo ir iNovatyvumo ugdymo Erdvė“ trumpinys JUVENE lotynų kalba reiškia jaunimas. Ne paslaptis, jog šiandienos jaunimas yra būsimieji verslo kūrėjai. Tuo tarpu projektu JUVENE buvo siekiama sukurti ir pagerinti aplinką, kuri padrąsintų jaunus žmones domėtis verslo galimybės, generuoti inovatyvias idėjas, mokytis, kurti ir savarankiškai pradėti verslą turint patikimų partnerių tinklą.

Juvene – tai trijų metų trukmės projektas, iš dalies finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę Inogeb LT. Projekto metu buvo numatyta sukurti jaunimo verslumo skatinimo priemonių, supažindinti juos su verslo kūrimo galimybėmis bei visapusiškai padėti įsisteigti 5 įmonėms.

Projekto tikslai:

Tikslams pasiekti projekto darbo grupė numatė šiuos uždavinius:

Tam, kad būtų užtikrintas uždavinių įgyvendinimas, projekto partneriai subūrė darbo grupę projekto veikloms vykdyti. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu:

Projektą Juvene įgyvendino 4 partneriai:

VšĮ Kauno regioninis inovacijų centras (KRIC) www.ic.ktc.lt
VšĮ KTU regioninis mokslo parkas (KTC) www.ktc.lt
VšĮ Projektų parkas (PP) www.projektuparkas.lt
VšĮ Nacionalinės plėtros institutas (NPI) www.npi.lt

Renginių kalendorius

Kontaktai

VšĮ Nacionalinės plėtros institutas

Į.k. 125449947

PVM kodas LT 100002621812

Naugarduko g. 41, 201-203 kab.

LT-03227 Vilnius

Tel./Faks. +370 5 2127782

El.p. npi@npi.lt

Narystė