Aktualu

2016-05-26
Gegužės 26 d. paaiškėjo naujosios Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Tarybos dudėtis. Tarybos pirmininku antrai kadencijai perrinktas technologinės įrangos pramoninėms nuotekoms valyti lyderio UAB „Traidenis“ generalinis...
2016-05-16
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondas skelbia prevencinių, socialinių informacinių kampanijų ir mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą, kurio tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:...
2016-05-01
Šiaurės ministrų taryba vykdo nevyriausybinių organizacijų Baltijos jūros regione rėmimo programą. Ši programa kasmet kviečia nevyriausybinio sektoriaus atstovus teikti projektų, kurie skatintų pilietinės visuomenės plėtrą...
2016-04-14
Tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Tinkamai...

PARENGTA BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SVEIKATOS INDEKSO APSKAIČIAVIMO METODIKA

2015-10-28

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras siekdamas rūpintis moksleivių sveikatos, jos priežiūros ir aplinkos išsaugojimu bei gerinimu Vilniaus miesto, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybių mokyklose, paskelbė konkursą dėl bendrojo ugdymo mokyklų sveikatos indekso apskaičiavimo metodikos parengimo. Šį konkursą laimėjęs Nacionalinės plėtros institutas š.m. rugsėjo mėnesį užbaigė metodikos rengimo darbus.

Parengta metodika pateikia užsienio šalių patirties vertinant mokyklų sveikatą bei Lietuvos teisės aktų reglamentuojančių procedūras, susijusias su bendrojo ugdymo mokyklų sveika aplinka, sveikatinimu, sveika gyvensena ir pan. analizę ir siūlo sukurtą sveikatos indeksą. Mokyklų sveikatos indeksas sudaro sąlygas visapusiškai ištirti moksleivių sveikatą, jos priežiūrą ir aplinką ir taip pat tarnauja, kaip periodinio stebėjimo sistema bendrojo ugdymo pagrindinėse (įskaitant progimnazijas ) ir vidurinėse (įskaitant gimnazijas ) mokyklose Vilniaus miesto, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijose. Indeksą sudaro tokie vertinimo kriterijai kaip mokyklų infrastruktūra, mokyklų vykdoma sveikatos politika, žalingi įpročiai, fizinė savijauta ir sveikata, psichologinė savijauta, lytinė elgsena. Šiuo indeksu siekiama skatinti mokyklas rūpintis moksleivių sveikatos, jos priežiūros ir aplinkos išsaugojimu ir gerinimu.

Renginių kalendorius

Kontaktai

VšĮ Nacionalinės plėtros institutas

Į.k. 125449947

PVM kodas LT 100002621812

Naugarduko g. 41, 201-203 kab.

LT-03227 Vilnius

Tel./Faks. +370 5 2127782

El.p. npi@npi.lt

Narystė