Aktualu

2016-05-26
Gegužės 26 d. paaiškėjo naujosios Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Tarybos dudėtis. Tarybos pirmininku antrai kadencijai perrinktas technologinės įrangos pramoninėms nuotekoms valyti lyderio UAB „Traidenis“ generalinis...
2016-05-16
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondas skelbia prevencinių, socialinių informacinių kampanijų ir mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą, kurio tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:...
2016-05-01
Šiaurės ministrų taryba vykdo nevyriausybinių organizacijų Baltijos jūros regione rėmimo programą. Ši programa kasmet kviečia nevyriausybinio sektoriaus atstovus teikti projektų, kurie skatintų pilietinės visuomenės plėtrą...
2016-04-14
Tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Tinkamai...

Projekto „Baltarusijos visuomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ mokymai

2013-08-26

Šių metų rugpjūčio 12 – 17 dienomis, Dauguose (Alytaus r.) įvyko projekto „Baltarusijos visuomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ mokymai, kuriuose dalyvavo 12 nevyriausybinių organizacijų atstovų iš Baltarusijos.

Projektu siekiama atkreipti dėmesį į jaunimo nedarbo problemas ir verslumo mokymą, kuris yra laikomas efektyvia priemone konkurencingumo skatinimui, darbo našumo didinimui bei nedarbo mažinimui. Projekto partneriai pastebi, jog verslumo mokymas Baltarusijos formaliojo švietimo įstaigose nėra deramai akcentuojamas. Visuomeninės organizacijos turėdamos reikalingą metodologiją ir deramą patirtį galėtų užpildyti šią nišą, tačiau joms būtinas bendradarbiavimas su vietos valdžios institucijomis, ypač tomis, kurios kuruoja švietimą, taip pat su suinteresuotomis verslo struktūromis.

Mokymų metu dalyviams buvo suteiktos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai skirti  įvairiapusiškai įvertinti ir sustiprinti savo bendrąsias ir specifines kompetencijas, reikalingas sėkmingam verslininkui. Baigę mokymus dalyviai gavo specialius sertifikatus, kurie suteikia galimybę naudoti internetinį kompetencijų įvertinimo įrankį bei metodologiją, skirtą tobulinti bendrąsias ir specifines savo ir kitų organizacijų narių kompetencijas reikalingas sėkmingam verslininkui. Šiuo metu projekto dalyviai, konsultuojami juos apmokiusių lektorių, sėkmingai veda užsiėmimus kitų organizacijų atstovams.

Projekto metu taip pat bus suorganizuotas 1 parodomasis renginys į kurį bus pakviesti verslo bei vietos valdžios atstovai, kitos NVO. Renginys paskatins diskusijas apie aktyvesnį vietos valdžios ir verslo sektoriaus indėlį bei bendradarbiavimą su NVO ugdant jaunimo verslumą.

Projektas finansuojamas LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos bei nuosavomis projekto partnerių lėšomis.

27_1.jpg6_1.jpg1_1.jpg

 

Papildoma informacija apie projektą.

      LVB_logo_skaidrusUzsienio reikalu ministerija NPI_SKAIDRUS

Renginių kalendorius

Kontaktai

VšĮ Nacionalinės plėtros institutas

Į.k. 125449947

PVM kodas LT 100002621812

Naugarduko g. 41, 201-203 kab.

LT-03227 Vilnius

Tel./Faks. +370 5 2127782

El.p. npi@npi.lt

Narystė