“Vaikų skatinimas dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje per Jaunimo verslumo klubus”, 2009

Projekto tikslas – skatinti 20 jaunų žmonių (vyresniųjų klasių moksleivių) iš 10 Lietuvos savivaldybių dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, išreikšti save bei aktyviai veikti savo bendruomenėse, ugdant jų asmeninį verslumą per verslumo klubų veiklą.

Projekto uždaviniai:

Kaip rodo įvairūs jaunimo nuomonės tyrimai, daugelis paauglių atmeta galimybę imtis iniciatyvos ir būti nevyriausybinės organizacijos ar kitos neformaliojo švietimo veiklos, nešančios naudą tiek jiems patiems, tiek jų gyvenamoms bendruomenėms, o galiausiai – valstybei, aktyviais nariais. Remiantis 2007 m. Jaunimo reikalų departamento užsakymu atlikto jaunimo situacijos tyrimo duomenimis, tik 13,7 procento jaunimo šiuo metu aktyviai dalyvauja formalios ir/arba neformalios grupės veikloje.

Projekto vykdytojų nuomone, išvardytas pasekmes lemia moksleivių verslumo, kaip aktyvaus žmogaus savybių rinkinio, trūkumas. Verslumas projektų vykdytojų požiūriu apima ne tik gebėjimą kurti komercinį verslą, bet ir asmeninį aktyvumą save realizuojant visuomeninėje veikloje, darbo rinkoje, siekiant aukštesnio išsilavinimo. Tai atitinkamos žinios, įgūdžiai, sugebėjimai ir kompetencijos, padedančios jaunam žmogui pačiam imtis iniciatyvos bei atsakomybės.

Šis projektas siekė suteikti galimybę moksleiviams ugdyti verslumo įgūdžius. Projekto metu buvo suburti jaunimo verslumo klubai – iniciatyvinės grupės, kurios buvo papildomo užimtumo ir neformalaus ugdymo priemonė. Klubuose galėjo dalyvauti norintys paskutinių klasių moksleiviai, jų veiklą koordinavo Nacionalinės plėtros instituto įkurtų Jaunimo verslumo centrų vadovai.

Klubų veikla apėmė:

 

Finansavimo šaltiniai: LR Švietimo ir mokslo ministerija, Vaikų socializacijos projektų rėmimo 2009 metais konkursas.

Renginių kalendorius

Kontaktai

VšĮ Nacionalinės plėtros institutas

Į.k. 125449947

PVM kodas LT 100002621812

Naugarduko g. 41, 201-203 kab.

LT-03227 Vilnius

Tel./Faks. +370 5 2127782

El.p. npi@npi.lt

Narystė